Parcourir le français


m


ma1
ma2
maa
maa di
maabina
maada
maadiro
maaduur
maaɗaw
maaɗe
maajirrin̰ce
maakandi
maakanta
maakiro
maako
maala
maale
maalo
maam teega
maam uce
maama
maan aŋ
maan asan̰ɗo tak tak
maan awkaaga
maan ay ka
maan biida
maan iŋ weriy
maan ka yaa ase
maan ka yaa kuuniye
maan kaak gee okin̰co ginag iŋ anaw
maan ku ŋu rasga
maan ku unda
maana
maanar
maan̰aw
maanay
maan̰e
maaniti ku riyor
maanjiŋ
maanna
maantoŋgo
maara
maare
maariŋo
maariya
maarne
maaso
maasoy kile
maat sawa
maawa1