Browse English


k


ka aala guŋgar
ka aaro
ka amse kaawor
ka Arbe
ka Asinco
ka Baara
ka Baariŋgo
ka bakanner
ka Balla
ka Bardila
ka Barraw
ka Ɓiliyo
ka Caalol
ka Cooro
ka daamindi
ka daawindi
ka dambar
ka dee geemir
ka dilmiye
ka diyaw
ka doy
ka durcindi
ka Duubu
ka ɗaan̰e gee
ka Ɗorgo
ka eter
ka gaama gee
ka gaarindi
ka gaayar
ka gaye kaawor
ka geero
ka ginno tak tak
ka girgisan̰
ka Goolo
ka gorna
ka iban
ka ibanno
ka ibinnidi
ka imil ziy
ka Jaaba
ka jage
ka jamaan̰cer
ka jilay kaawo
ka jilindi
ka Jina
ka jirrer
ka jorkindi
ka kaawa waraaŋ
ka kaaydi
ka kan̰je karter