Browse English


b


ba aaro
Ba ariŋgo
ba beger
ba Cilko
ba dambar
ba duubu
ba garpor
ba Gombico
Ba goolo
ba koryor
ba maggindi
Ba Male
ba margar
ba migaw rakki
ba serpey
ba tukinar
ba1
ba2
baa
baa kara
baa ta etor
baab ka geemir
baaba
baabinaw
baabire
baabuur
baaco
baaco amile
baadal ɗo
baadalle
baadardi
baadile
Baadire
Baagaɓirar
baage1
baage2
báágì
Baakaw
baakile1
baakile2
baakile3
baal ka mate
baala
baale1
baale2
baale3
baamiye1
baamiye2
baana
bááná