Parcourir le français


a


a ma
aabide
aabo
Aaciya
aaciye1
aaciye2
aad ka kapak
aad ka tatko
aadi ku n̰aaɗa
aadi1
aadi2
aadine
aadiney
aado
aado ka tatko
aaɗa gemo
aaɗaat iŋ baati
aaɗe aaro
aaɗe gaanuun
aaɗe gemo
aaɗe jooto-jooto
aaɗe maalle-maalle
aaɗe mak-mak
aaɗe min
aaɗe min aaro
aaɗe min serek
aaɗe moota-moota
aaɗe teƴ-teƴ-teƴ
aaɗe1
aaɗe2
aak ganuun
aakiye
aakulmuut
aal darre
aal guŋgar
aal ka biŋkay seer
aal ka kaƴiy seer
aala
ààlāl
Aalaye
aale ka
aale ka botildi
aale kaawo
aale kuwa
aale1
aale2
aale3
aallo kaawna
aalna
aalo